Om forumet

Ta del i diskusjon for å få maks læring ut av ditt kurs. 

  • 👉 Diskuter med andre studenter
  • 👉 Møt kursholdere og andre eksperter fra Netlife
  • 👉 Hjelp å påvirke hvilke kurs som blir laget
  • 👉 Gi tilbakemelding 

Diskusjonsforum - bli kjent med Netlife og medstudenter

  • 152 members
  • 3 innlegg